Cầu thang sắt mặt bậc đá, tay vịn gỗ thông dụng nhà phố.

(1 đánh giá của khách hàng)

cầu thang sắt dễ sử dụng, phù hợp với mọi người
Cầu thang sắt mặt bậc đá, tay vịn gỗ thông dụng nhà phố.