Mái Tôn Tại Hiệp Thành, Q.12, TP Hồ Chí Minh

Mái tôn sân thượng nhà phố.

Lợp mái tôn sân thượng tại hiệp thành, q.12, tp hcm
Mái Tôn Tại Hiệp Thành, Q.12, TP Hồ Chí Minh