Mái Tôn Giả Ngói Trước Hiên Nhà Tại Q.11 – Tp.HCM

Lợp mái tôn giả ngói trước hiên nhà màu xám đậm.
Mái Tôn Giả Ngói Trước Hiên Nhà Tại Q.11 – Tp.HCM