Mái Puly Đặc Trong Che Sân

Tên gọi: mái puly, mái lấy sáng, mái che, mái che sân, mái che sân thượng

Chất liệu: kèo sắt, puly đặc trong, dày, nhập Malaysia

Kích thước theo số đo thực tế.

Báo giá lợp mái che: 0934637879

 

Mái puly che sân
Mái Puly Đặc Trong Che Sân